Badania termowizyjne instalacji elektrycznej


Termografia to w miarę nowatorska metoda kontroli urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Badania termowizyjne instalacji elektrycznej opierają się na fakcie, że większość elementów systemu wykazuje wzrost temperatury w przypadku nieprawidłowego działania. Zaobserwowany w toku badania kontrolnego wzrost temperatury w obwodzie elektrycznym może być spowodowany luźnymi połączeniami lub zużyciem łożyska w przypadku urządzeń mechanicznych. Obserwując wzorce cieplne w elementach systemu operacyjnego, można zlokalizować usterki i ocenić ich wagę oraz wpływ na funkcjonowanie danego urządzenia lub całego układu. Potrafią to wychwycić nowoczesne kamery termowizyjne.

Narzędzie do kontroli jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania stanu instalacji, konserwacji zapobiegawczej i monitorowania procesów. Potencjalne zastosowania obejmują inspekcję sprzętu elektrycznego, sprzętu mechanicznego, a także konstrukcji wyłożonych materiałem ogniotrwałym. Energia z nagrzanego obiektu jest wypromieniowywana na różnych poziomach widma elektromagnetycznego. W większości zastosowań przemysłowych do określenia temperatury obiektu wykorzystywana jest energia wypromieniowana w podczerwieni.

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej mają pierwszorzędne znaczenie w kontrolowaniu jakości i prawidłowości działania urządzeń oraz układów zasilanych energią elektryczną. Wszelka stwierdzona asymetria elektryczna może być spowodowana chociażby przez problem z dostarczaniem mocy, niskie napięcie lub przebicie rezystancji izolacji wewnątrz uzwojeń samego silnika. Nawet niewielka asymetria może spowodować pogorszenie połączeń i doprowadzać do niepotrzebnych awarii. Poważne niewyważenie może spowodować przepalenie bezpiecznika, ograniczając operacje do jednej fazy. Z kolei równe obciążenie powinno odpowiadać równym temperaturom. W sytuacji niezrównoważonego obciążenia, bardziej obciążona faza będzie wydawała się cieplejsza, a stwierdzić można to właśnie za pomocą badania termowizyjnego z użyciem odpowiednich urządzeń.

Więcej dowiesz się na: https://term-os.pl/