Kompleksowa obsługa BHP – dlaczego warto ją mieć?


Usługi BHP dla przedsiębiorstwa mogą być bardzo zróżnicowane pod względem jakości, jak i ilości proponowanych rozwiązań. Warto zapoznać się z ofertą różnych firma na rynku, nim podejmiemy ostateczną decyzję.

Trzeba pamiętać, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy, regulowanymi przepisami prawa. Jednak każda branża jest inna, tak samo różne są obowiązki na poszczególnych stanowiskach nawet w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Niektóre wymagają stosowania dodatkowych procedur bezpieczeństwa oraz podlegają nadzorowi zewnętrznych organów. Dobrą praktyką jest śledzenie aktualnych przepisów, by działać w zgodzie z nimi. Wybór odpowiedniej firmy zdejmie to zadanie z barek usługobiorcy.

Na czym polega kompleksowa obsługa BHP?
Każda firma, która profesjonalnie zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy powinna przede wszystkim przeprowadzić analizę aktualnego stanu BHP w danym zakładzie pracy i przeanalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Behapowiec jest także odpowiedzialny za ocenę ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy.

Kolejnym krokiem jest doradztwo. Jeśli podczas przeprowadzenia analizy wykryto, że bezpieczeństwo pracowników nie jest w wystarczającym stopniu chronione, należy podjąć kroki, żeby temu zaradzić. W ten sposób dba się zarówno o dobro pracownika, jak i pracodawcy. A konsekwencje zaniedbań mogą być na prawdę poważne i mieć nawet skutki prawne.

W ramach kompleksowej obsługi BHP prowadzone są także szkolenia dla zatrudnionych w danej firmie osób. Należy mieć świadomość, że postępowanie zgodnie z przepisami obowiązuje nie tylko pracodawcę, ale także pracownika.

Dobry fachowiec pomoże przygotować się zakładowi pracy do ewentualnych kontroli organów zewnętrznych takich, jak na przykład PIP, czy PSP. W przypadku pojawienia się zaleceń pokontrolnych, udzieli pomocy w ich wdrożeniu.

W przypadku, kiedy na terenie zakładu lub w drodze do niego zdarzy się wypadek, to sporządzenie protokołu powypadkowego jest także usługą BHP.